1. Kampaania korraldab ja auhinnad väljastab: Wide Media OÜ
  • Aadress: Salu 17, 79514, Rapla linn, Rapla maakond
  • Registrikood: 11118868
  • Telefon: +372 5825 9391
  • E-post: marketing@widemedia.tv (edaspidi korraldaja)
 2. Loosimised korraldab: Wide Media OÜ
 3. Kampaania territoorium: Eesti Vabariik
 4. Kampaania periood: 24.12.2018 – 01.01.2019
 5. Kampaania auhinnad:
  5.1. Bandit Buggy 1/10 2WD RTR EBD 2,4GHz TQ ID Traxxas
  5.2. Syma X8 Pro FPV 2,46GHz, GPS, 2tk
  5.3. E6 III HXMT EBL 4WD RTR 2,4GHz Waterproof TeamMagic
  5.4. E5 HX MT 1/10 EBL 4WD Waterproof Black/Orange TeamMagic
  5.5. B8ER Buggy 1/8 RTR EBL 2,4 GHz Red/black TeamMagic
 6. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 7. Kampaanias osalemiseks peab osaleja vaatama kanalit Sony Turbo ning kui ekraanile ilmub vastav juhis, saatma smsi märksõna SONY lühinumbrile 13011 (ühe smsi hind 0,64 €).
 8. Loosis arvestatakse ainult neid märksõnu, mis on õiged ja saadetud õigele lühinumbrile. Iga sms annab osalejale ühe hääle.
 9. Õigele lühinumbrile õige smsi saatnule vastatakse kinnitussõnumiga, mis kinnitab kampaanias osalemise.
 10. Kell 00.01 loositakse iga eelnenud päeva osalejate vahel välja võitja.
 11. Auhindade võitjaid teavitatakse telefoni teel hiljemalt loosimisele järgneva 5 tööpäeva jooksul. Kui auhinna võitjaga pole võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 5 tööpäeva jooksul, siis loositakse välja uus sama auhinna võitja.
 12. Auhindade võitjatega võtab korraldaja ühendust smsi saatnud telefoninumbrile helistades ja lepib kokku auhinna üleandmise aja ja asukoha.
 13. Auhinnad väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.
 14. Juhul kui auhinna võitjal ei ole võimalik auhinnale järele tulla, siis on võimalus korraldajaga kokkuleppel auhind kätte saada muul kokkulepitud viisil.
 15. Kampaania auhindade võidu vormistamise viimane kuupäev on 30.01.2019, pärast seda kuupäeva ei ole kampaania korraldajal kohustust auhindu väljastada.
 16. Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania reegleid, esitanud korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid või kui korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada 5 tööpäeva jooksul loosimise toimumisest või auhinda üle anda eelnevalt kokku lepitud kohas.
 17. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult korraldajale aadressil Wide Media OÜ, Salu 17, Rapla 79514 või e-posti aadressil marketing@widemedia.tv märksõnaga „Sony Turbo kampaania“. Korraldaja vastab pretensioonile kirjalikult 7 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast.
 18. Kampaania kohta saab lisainfot e-posti aadressil info@widemedia.tv. Kirjadele vastatakse 5 tööpäeva jooksul alates kirja kättesaamise kuupäevast.
 19. Kampaanias ei või osaleda TVads OÜ ja Wide Media OÜ kampaania korraldamisega seotud töötajad ning nende pereliikmed.
 20. Kampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teatades sellest viivitamatult aadressil mkr.tvads.ee.
 21. Kampaania korraldaja tasub kõik auhindade väljaandmisega seotud maksud.
 22. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.